Aktuellt

 Onsdag 16 maj. Motiverande förhållningssätt- en utbildningsdag med fokus på kommunikation och bemötande.
  Vägledning i Samverkan arrangerar. Anmälan >> här

Publicerad 18 04-20

 Praoappen från LoopMe. Bra inför den obligatoriska praons genomförande! >> här

 Bildspel och  dokumentation från SSA-rikskonferensen i Sundsvall 11-13 april 2018 >> här
Publicerad 18 4-19

  Onsdag 14 februari. Öppet hus på Högskolan i Gävle. Program här: https://www.hig.se/oppethus
     Affisch att sätta upp >> här
Publicerad 18 02-08

  7 februari!  Riksdagsbeslut fattat om stärkt koppling mellan skola och arbetsliv. Läs >> här
Publicerad 18 02 08

 23 februari. Motiverande förhållningssätt- en utbildningsdag  med fokus på partnerskap i samverkan
   Vägledning i Sanverkan.  Program och anmälan >> här

Publicerad 18 01 24

JOBBCIRKUS på Länsmuseet Gävleborg. NU ÄR DET SNART DAGS FÖR GYMNASIEVALET. Välkommen till en färgsprakande, tankeväckande och inspirerande utställning om att välja väg i livet! Om möjligheter och olika perspektiv. En lekfull utställning som öppnar för diskussion och reflektion. Info >> här

Publicerad 18 01 24

SSA-rikskonferensen i Sundsvall 11-13 april 2018 . Program och anmälan >>här
Publicerad 1712 13

En utvecklad studie- och yrkesvägledning!  Alla elever ska ha möjlighet att göra väl
övervägda val utifrån goda kunskaper om utbildningsvägar och arbetsliv. Social bakgrund och hemförhållanden
ska inte styra framtida yrkesbana. Regeringen tillsätter därför en utredning med uppdrag att föreslå åtgärder för
att utveckla studie- och yrkesvägledningen.
 
Läs direktiven >> här
Publicerad 1712 06

Dokumentation från Arbetsmarknadsdagen den 27 september på Cfl, Söderhamn >> här
Publicerad 1710 03

24 oktober 2017 Vägledning i Samverkan bjuder in till KUNSKAPSVERKSTAD. Program och anmälan >här
Publicerad 1710 02

30 november: branschutbildningsdag inom vård-och omsorg. Plats, program och anmälan kommer senare.
Publicerad 1709 06

  Projektet Vägledning i Samverkan har fått en hemsida >> här
Publicerad 1712 13

  Projektet Vägledning i Samverkan har en video >> här

Ta del av erfarenheterna från Erasmus+ projektet ”Work Based Training”
     Ladda hem och läs ” Handbok om yrkes-/arbetsbaserat lärande”
     som sammanställer hur man ser på de frågorna i de olika partnerländerna och lyfter
     fram ett antal goda exempel från respektive partnerland.
Partner i Sverige har varit
     CFL Söderhamn, Hälsinglands utbildningsförbund
>> här


Publicerad 1708 21

Arbetsmarknadsdag 28 september 2017, program och anmälan >> här
Publicerad 170615

SYVresa till Uppsala - Stockholm, 18-19 maj 2017  >> här
Publicerad 170223

Folkhögskolan. Presentationer från länets folkhögskolor vid syvkonferens den 26/1
     på Vasaskolan i Gävle  >> här

Publicerad 170129

ARKIV 2016

Tekniskt Basår i Samverkan/TBiS. Information >> här

Stöd för studie- och  yrkesvägledning i vid och snäv bemärkelse!
    Nästan hälften av Sveriges unga känner oro vid tanken på framtiden och många unga
    känner sig inte lyssnade på och tagna på allvar. Detta visar den nya rapporten
Unga Röster 2016.
    Du kan läsa och ladda ner den hä
r. 
>>här
    Begrunda även Anders Lovéns Power Point från Utbildningsdag (skola-arbetsliv)
    för beslutsfattare i x-län den 23 nov >
> här
Publicerad 161205

25 oktober, Branschdag inom Bygg. Program och anmälan >>här
Publicerad 160906

Ge förslag på kompetensutbildning läsåret 2016/2017 >> här
Publicerad 160627

Kräver framtidens jobb ny och mer utbildning?
Hur kan utbildningssystemen anpassas för att underlätta omställningen för yrken som
påverkas av teknikutveckling och globalisering?

 http://tco.se/EVENT/vad-ska-vi-jobba-med-i-framtiden/e.-kraver-framtidens-jobb-ny-och-mer-utbildning/
Publicerad 160622

  3 maj  2016, Besök den nationella Snilleblixtmässan i Ockelbo 3 maj
http://www.snilleblixtarna.se/
 
Publicerad 160415

13 maj 2016 anmäl dig till Gört!
   http://www.regiongavleborg.se/gort
       Publicerad 160415

 

22 mars  2016, SYV avgörande för nyanlända elever.
     Föreläsning av Åsa Sundelin utifrån hennes doktorsavhandling: 
Att skapa framtid –
     En analys av interaktionen av studie- och yrkesvägledande samtal med unga i migration.
     Program och anmälan kommer framöver. Program och Anmälan >> här

        Publicerad 160218

4 februari 2016, Cfl i Söderhamn. Information om Yrkeshögskolans utbildningar läsåret 2016/2017
     Anmälan senast 20 januari till Lotta Nilsson, lotta.nilsson@hig.se, eller 073-460 25 95. Program >> här

   Publicerad 151208

15 januari 2016, Cfl i Söderhamn och Hälsinglands Utbildningsförbund bjuder in till SYV-workshop.
     Anmälan till klas.tallvid@hufb.se eller jennica.hall@hufb.se. Program >> här
    
Publicerad 151208
    

2015

Program och anmälan fortbildningsdag 6 oktober.   Här >>
    En studiedag med information från Specialpedagogiska myndigheten, Yrkeshögskola Gävleborg,
    Kompetensforum Gävleborg och studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse i vårt län.
   Östra Teatern kommer också att medverka.

Publicerad 150429

Boka in 16 september i edra kalendrar. Då arrangerar vi Teknikcollegedagen tillsammans
med Teknikcollege Hälsingland och Gästrikland. Preliminärt program och anmälan >> här
Publicerad 150608

Nu är slutrapporten klar för projektet Utbildnings- och arbetsmarknadskunskap >>  här
Publicerad 150605

Ge förslag på fortbildningar läsåret 2015/2016 >> här
Publicerad 150429

 Dokumentation från SSA-rikskonferensen i Malmö 11-13 mars 2015 >>här
Publicerad 150317

Ropen skalla, SSA till alla! Anmäl dig till Speakers corner på SSA-rikskonferensen i Malmö
    http://ssaskane2015.se/ropen-skalla-ssa-till-alla/
Publicerad 151220

2014

11 december 2014, Prognosdagen. Framtida utmaningar - jobb, utbildning och arbetslöshet.
     Inbjudan >> här

Publicerad 141124)

SSA-rikskonferensen 2015. Malmö Slagthuset, 11-13 mars. Program och anmälan >> här
Publicerad 141124)

Nu sätter projektet Utbildnings- och arbetsmarknadskunskap igång
     En projektledare är anställd läs mer >> här

Publicerad 140729)

 160 lärare, studie- och yrkesvägledare och rektorer från Gävleborgs län har anmält
     sig till Studie- och yrkesvägledning i undervisningen - 
ett utbildningspaket för
     grundskolelärare och studie- och yrkesvägledare 
i  samarbete mellan Arbetsförmedlingen
     och Skolverket.  L������������s mer  >> här
Publicerad 140625)

Dokumentation ESIMeC-möte i Gävle 10-12 juni 2014  >> här
Publicerad 140625)

Dokumentation  Visby-konferensen 14-16 maj 2014 >> här
Publicerad 140625)


Studieresan till Visby, 14-16 maj.  Anmäl er >> här
Publicerad 140218)

2013

Bildspel från Skolverkets, Skolinspektionens och SKL:s  konferenser "Kvalitetsutveckling av
     studie- och yrkesvägledning i dec 2013
>> här

Publicerad 131213)

Dokumentation från föreläsning med Mikaela Zelmerlööw, från Skolverket, 8 oktober i Gävle.
      >>här

Publicerad 131011)

Dokumentation från 25 - 26 september Väglednings- och arbetsmarknadsdagarna i Söderhamn, Cfl.
      >>här

Publicerad 130827)

Utvärdering av Väglednings- och arbetsmarknadsdagarna i Söderhamn, Cfl >>här
Publicerad 130827)

25 - 26 september Väglednings- och arbetsmarknadsdagarna i Söderhamn, Cfl.
     Program och anmälan >>här

Publicerad 130823)

8 oktober, Vägledningens dag. Olika aktiviteter kommer att göras i länets kommuner
 I Gävle kommer Mikaela Zelmerlööw från Skolverket att föreläsa. Välkommen dit om ni vill.
Program och anmälan >>här

Publicerad 130904)

10 december Lisbeth Lundahl från Umeå universitet. Utifrån hennes forskning
    kring ungas övergångar mellan skola och arbete, ungdomars val etc. Plats: Gävle,
    Vasaskolan, Vasasalen. Anmälan
>> här
Publicerad 130827)

  Datum för fortbildningar 2013/2014, >> här
 [Publicerad 130626)

  Västerås 22- 23 maj 2013. Preliminärt program och anmälan till fortbildningsresan
      Bl.a. besök på ABB och  JIV.
Preliminärt program och anmälan >> här
 [Publicerad 130308)

  Program  och inbjudan fortbildningsdag Båtkonferensen 2013, VIS bjuder in till konferens. >> här
 [Publicerad 130308)

  SSA-rikskonferensen i Uddevalla 24-25 april. Program  och inbjudan >> här
 [Publicerad 130308)


Program  och inbjudan fortbildningsdag om Folkhögskolan den 21 februari.
     Plats: Bollnäs folkhögskola
>> här

2012

Inbjudan fortbildningsdag den 15 november från Kungliga Svenska Balettskolan till länets
    studie- och  yrkesvägledare på grundskolan 

   

 Dokumentation från Väglednings- och arbetsmarknadsdagarna 25- 26 september i Söderhamn på CFL
  
 

    [Publicerad 121002]

Boka in 25-26 september i almanackan. Väglednings- och arbetsmarknadsdagar i Söderhamn på Cfl
   

[Publicerad 1208022

 Inventering av fortbildningsbehov (arbetsmarknadsdagar, vägledningsdagar, studieresor etc.)
     Fyll i formulär  
 

    [Publicerad 120724]

 Dokumentation från fortbildningsdag 24 maj, Ingrid Hultén föreläste om motiverande samtal, IM
  
  >> här

    [Publicerad 120528]

Dokumentation från fortbildningsdagen den 23 mars, antagningsreglerna till högskolan
  

    [Publicerad 120326]

Dokumentation från fortbildningsdagen den 8 mars, En dag kring elever/arbetssökanden med särskilda behov
  
  >> här

    [Publicerad 120313]

  Inbjudan till fortbildningsdag den 23 mars om antagningsreglerna till högskolan
  
Föreläsare: Leif Strandberg, Högskoleverket. Program och anmälan 

    [Publicerad 120217]

21-22 mars - SSA-rikskonferens. Ny tid, ny skola, nya jobb. Plats: Uppsala. Läs mer på: www.regionuppsala.se/SSA2012

30-31 maj - Studieresa. Vårens studieresa går till Stockholm, där bland annat ett möte med utbildningsutskottet
     står på programmet. Program och anmälan >>här


8 mars -
En dag kring elever/arbetssökanden med särskilda behov. Bland annat kommer
hjärnrehabteamet från Sandviken att medverka. Plats: Högskolan i Gävle.  >> Program och anmälan här
[Publicerad 120117]


2011

Nu kan du anmäla dig till yrkesdagen - Landstingets yrken
Den 28 november 2011 arrangerar Vägledningsforum Gävleborg tillsammans med Landstinget Gävleborg en fortbildningsdag om Landstingets yrken.
>> Program och anmälan här
[Publicerad 111026]


15 november 2011,  När yrkesval och hälsa inte passar ihop
Sveriges Vägledarförenings lokala grupp i Gävleborg inbjuder Dig, studie- och yrkesvägledare, till en
föreläsning inom området ”Medicinsk SYO ” Program och  inbjudan >>här

[Publicerad 111007]

Intresserad av att titta på de digitala presentationerna från Väglednings- och
 arbetsmarknadsdagarna i Söderhamn?

>> Till presentationerna
[Publicerad 110930]

*     Ladda ner presentationerna från konferensen Samhälle och karriärutveckling
Nationell konferens om vägledningens roll i utbildning och arbetsliv
29-30 september 2011 G-salen, Stockholms universitet >>här

Att välja rätt kan bli fel - Att välja fel kan bli rätt!
Sveriges Vägledarförening inbjuder till Vägledarkonferens i Stockholm 27-28 oktober 2011
Program och anmälan >>här

[Publicerad 110711]

14 juni. Anmäl dig till fortbildningsdag på temat utbildning - kompetens
Vägledningsforum Gävleborg arrangerar tillsammans med kommunerna i länet en fortbildningsdag då
kommunens jobb står i centrum. Program och anmälan >>här

[Publicerad 110401]

MASS - Meusering and Assessing Soft Skills (att mäta och bedöma "sociala färdigheter")
Bollnäs kommun, Arbetsmarknadsenheten är med i ett europeiskt  (Leonardo da Vinci projekt)                                                       
Läs mer >>här
[Publicerad 110223]

Vuxenutbildningskonferens för vägledare med distination Finland, 2-4 maj
 
  SiV inbjuder till Vuxenutbildningskonferens för vägledare med destination Finland.
   Konferensen riktar sig även till dig som arbetar med människor i omställning samt jobbar
   med studerande i gymnasieskola och universitet. Läs mer >>här

Studie- och yrkesvägledning allt viktigare i skolan
 
Metta Fjelkner ordförande i Lärarnas Riksförbund  betonar vikten av studie- och
  yrkesvägledning. Läs mer >>
här 

Studieresa till St Petersburg, Ryssland
 
Karriär & Vägledarkompetensens studieresa till St Peterburg, Ryssland måndagen  
  den 16 maj  till fredagen den 20 maj 2011 .
Läs mer >>här 

Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering finns även i engelsk utgåva
 
Läs mer >>här  OH- bild >>här

Ökat behov av studie- och yrkesvägledning.
När niondeklassarna snart väljer gymnasieutbildning är det en helt ny gymnasieskola de söker till. Elever och deras föräldrar ställs inför många val. Fristående skolor har blivit allt fler och utbudet av utbildningar är stort. Samtidigt genomgår även grundskolan stora reformer. Förändringarna gör det ännu viktigare att skolan kan ge bra studie- och yrkesvägledning, visar Skolverkets lägesbedömning 2010. Läs mer >>här  OH- bild >>här

Kompetensforum Gävleborg
Ett nytt forum med uppgift att skapa mötesplatser för arbetsliv och utbildningsanordnare från gymnasieskolan till Högskolan. I samarbete med aktörerna ta fram kunskapsunderlag om hur kompetensbehoven ser ur och inte minst utvecklas i framtiden. Utveckla strategier för utveckling av kompetenshöjning inom specifika branscher/områden. Kommunicera utbildningar och karriärmöjligheter OH- bild >>här

" Vad och var metoden" karriärvägledningsmetoden för helt förvirrade och bombsäkra sökare....
SiV bjuder in till fortbildning i Borlänge 27 januari. Program och anmälan  >>här

Program och anmälan till vårstudieresan till Dalarna 18 - 19 maj 2011
Vi kommer att bo på Green Hotell i Tällberg. www.greenhotel.se
Läs mer >>här

"Rubba dina cirklar" SSA-rikskonferensen i Jönköping 23- 25 mars 2011
Program och anmälan
 >>här

Anmälan till en dags kurs om Karriärvägledningsmetoden för
helförvirrade – och bombsäkra!
Kursledare är Ola Tostrup Arrangör: Nätverket Siv samverkan med VIS Läs mer >>här

Läs Gunilla Hjalmarssons  artikel  I dessa valtider....
Läs mer >>här

Program och anmälan till  arbetsmarknadsdagen i Söderhamn på Cfl, 28 september 2010 Läs mer >>här

Boka in 27-28 september i almanackan. Väglednings- och arbetsmarknadsdagar i Söderhamn på Cfl Läs mer >>här

SSA-rikskonferensen "Tillsammans släpper vi in framtiden", 23-25 mars på Högskolan i Gävle 570 personer deltog i konferensen. Läs dokumentationen >> här

Dokumentation från fortbildningsdagen den 11 november
Tillämpningen av de nya antagningsreglerna till högskolan.
Elisabeth Svensk VHS. >>här (PowerPoint)

Dokumentation från fortbildningsdagen den 7 okt
Internationell vägledning >>här

Studieresa till Stockholm 20-21 oktober
>>Program och anmälan
[Publicerad 090827]

Ny skollag ger alla studievägledning
Problemen med brist på studie- och yrkesvägledare på landets skolor har nu lett till att skollagen görs om. Nu ska det bli tydligare vad som gäller och alla elever ska få samma möjligheter.
>>Läs mer på Sveriges Radios hemsida
[Publicerad 090716]

Ambassadörer för kvinnors företagande i Gävleborgs län!
Ta chansen och boka en ambassadör till Er organisation! I Gävleborgs län har vi 23 ambassadörer som finns i olika typer av företag.
>>Läs mer om satsningen på ambassadörer
>>Läs mer om ambassadörerna i Gävleborgs län
[Publicerad 090716]

Nu har de kommit
Skolverkets allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering.
>>Läs mer på Skolverkets hemsida
[Publicerad 090716]

Presentationsmaterial
(PDF-fil 51,3 kB) Presentationsmaterialet från SYV-dagen 2009 angående arbetsmarknadsläget i regionen av Eva Homberg-Tedert.
[Publicerad 090716]

Nya tillträdesregler
(ppt-presentation 223 kB) Information från Högskoleverket om de nya tillträdesreglerna.
[Publicerad 090716]

Uppdatera adressuppgifter
Nu kan du uppdatera dina adressuppgifter direkt på webben. >>Fyll i formulär här
[Publicerad 090716]

Gunnar Schedins avhandling
>>Läs mer om avhandlingen "Förväntningar och upplevelser av studie- och yrkesvägledningssamtal - En explorativ studie av interpersonellt beteende".
[Publicerad 090716]

Rapport
(PDF-fil 274 kB) Vägval för yrkesutbildning, LO och LR, en gemensam rapport.
[Publicerad 090716]

Lotta Svenssons avhandling
>>Läs mer om avhandlingen "Vinna och försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning fr�����������������������������������������������������������������������������������������n mindre orter".
[Publicerad 090716]

Utvärdering
>>Läs mer om utvärdering av studie- och yrkesvägledning, på Skolverkets hemsida.
[Publicerad 090716]

Kvalitetsgranskning
(PDF-fil 240 kB) Kvalitetsgranskning av studie- och yrkesorientering inom grundskolan.
[Publicerad 090716]

Etisk deklaration/etiska regler
(PDF-fil 90 kB) Ny reviderad etisk deklaration/etiska regler från Sveriges Vägledarförening.
[Publicerad 090716]


Besöksräknare
 
       
       
              
    Samverkan: Länsstyrelsen | Region Gävleborg | Svenskt Näringsliv | LO-region | TCO | SACO | Högskolan i Gävle